ubuntu下安装Docker

| 分类:linux | 评论: 0 | 浏览:363

这两天在Ubuntu上安装了Docker并部署了一个LNMP集成环境,环境如下:

安装Docker

1.安装仓库

安装Docker社区版仓库

sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

sudo apt-get update

2.获取Docker社区版

在Ubuntu上安装最新的Docker社区版

sudo apt-get -y install docker-ce

测试是否安装成功

docker -v

显示如下:

Docker version 18.03.0-ce, build 0520e24

测试运行

sudo docker run hello-world
Responses